Portrety i karykatury Polaków w literaturze

 • bawie sie z krzysiem 1
 • 21858;gosal
 • komunistyczna partia malajow
 • najB6mieszniejsze miasta
 • butelki do miodu pitnego
 • Tematy

   

  Dziennik pisany nad Horyniem

  Temat: POMOC MATURALNA GG 10768799
  Witam.Oferuję pomoc w pisaniu prezentacji maturalnych oraz korepetycje z języka polskiego, posiadam bardzo duże doświadczenie z lat poprzednich oraz wiedzę z racji wykształcenia. W skład pisanych przeze mnie prezentacji wchodzi literatura podmiotu, literatura przedmiotu, plan ramowy oraz tekst napisany na jego podstawie (tekst może być o dowolnej długości). Odpowiedzi na wszelkie pytania z Twojej strony są oczywiście możliwe. Zapewniam solidne napisanie każdej zleconej pracy, jestem magistrem filologii polskiej. Mam również na sprzedaż następujace tematy 1. Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok2. Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów 3. Postacie historyczne bohaterami utworów literackich 4. Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując przykłady z co najmniej dwóch epok 5. Sceny batalistyczne w literaturze i ich adaptacje filmowe 6. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu "cierpienia z miłości". 7. Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie8. Obraz dworu szlacheckiego w różnych utworach literackich. Porównaj wybrane przykłady. 9. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach 10. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens (Antek, Latarnik, Lord Jim, Ludzie bezdomni 11. Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej 12. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich ... wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich. 16. Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym. 17. Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach 18. Motyw wędrówki w literaturze. Zanalizuj różne jego wersje w wybranych utworach 19. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia. 20. Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam 21. Wielkie kreacje romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej 22. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu. 23. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 24. Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza. 25. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok 26. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich 27. Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe odwołując się do przysłów ludowych 28. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na ... literaturze 34. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory 35. „Język na usługach propagandy”. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy. 36. Małżeńskie dramaty wpisane w literaturę. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów. 37. Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach 38. Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów literackich39. Jak język prasy, radia i telewizji wpływa na język współczesnego człowieka? 40. Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku 41. Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach 42. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór 44. Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich 45. Omów język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. 46. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok 47. Obraz młodego pokolenia w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia. 48. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach 49. Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami....
  Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6977  Temat: Prezentacja od kogoś, kto wie o co chodzi :)
  Oto niektóre z tytułów prezentacji, które już napisalam . Tren jako gatunek literacki. Omów ewolucję gatunku, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok Motyw rodziny w literaturze polskiej i światowej. Omów na podstawie wybranych utworów Postacie historyczne bohaterami utworów literackich Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując przykłady z co najmniej dwóch epok Sceny batalistyczne w literaturze i ich adaptacje filmowe Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu "cierpienia z miłości". Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie Obraz dworu szlacheckiego w różnych utworach literackich. Porównaj wybrane przykłady. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens (Antek, Latarnik, Lord Jim, Ludzie bezdomni) Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich. Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym. Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach. Motyw wędrówki w literaturze. Zanalizuj różne jego wersje w wybranych utworach Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia. Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam Wielkie kreacje romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe odwołując się do przysłów ludowych.. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. ... Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach. Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka Życie jako labirynt, teatr, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze. Człowiek XX ... problem na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów literackich. Jak język prasy, radia i telewizji wpływa na język współczesnego człowieka? Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie).Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich Omów język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów zróżnych epok Obraz młodego pokolenia w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach...
  Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6212


  Temat: 50 gotowych tematów!!!
  dwóch epok 5. Sceny batalistyczne w literaturze i ich adaptacje filmowe 6. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu "cierpienia z miłości". 7. Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie 8. Obraz dworu szlacheckiego w różnych utworach literackich. Porównaj wybrane przykłady. 9. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach 10. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens (Antek, Latarnik, Lord Jim, Ludzie bezdomni) 11. Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej. 12. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich 13. Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła 14. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł 15. Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich. 16. Obecność archetypów heroicznych rycerzy (np. Herakles, Achilles, Roland), w filmie współczesnym. 17. Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach. 18. Motyw wędrówki w literaturze. Zanalizuj różne jego wersje w wybranych utworach 19. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia. 20. Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam 21. Wielkie kreacje romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej 22. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu. 23. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 24. Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza. 25. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok 26. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich 27. Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe odwołując się do przysłów ludowych.. 28. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze ... sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze. 34. Człowiek XX wieku w systemach totalitarnych – faszyzmu i stalinizmu. Omów problem interpretując stosowne utwory 35. „Język na usługach propagandy”. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy. 36. Małżeńskie dramaty wpisane w literaturę. Scharakteryzuj problem na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów 37. Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach 38. Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów literackich. 39. Jak język prasy, radia i telewizji wpływa na język współczesnego człowieka? 40. Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku 41. Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach 42. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie).Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór 44. Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich 45. Omów język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. 46. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów zróżnych epok 47. Obraz młodego pokolenia w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia. 48. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach 49. Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego...
  Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=3633


  Temat: Sprzedam prace maturalne
  3. Postacie historyczne bohaterami utworów literackich 4. Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując przykłady z co najmniej dwóch epok 5. Sceny batalistyczne w literaturze i ich adaptacje filmowe 6. Przywołując wybrane przykłady literackie zaprezentuj funkcjonowanie motywu "cierpienia z miłości". 7. Trud ludzkiej pracy w literaturze i malarstwie 8. Obraz dworu szlacheckiego w różnych utworach literackich. Porównaj wybrane przykłady. 9. Miłość jako żywioł budujący lub niszczący. Omów na wybranych przykładach 10. Motyw wędrówki w czasie i przestrzeni w wybranych utworach literackich. Przedstaw jego dosłowny i przenośny sens (Antek, Latarnik, Lord Jim, Ludzie bezdomni 11. Opierając się na czterech utworach prześledź funkcjonowanie motywu Sądu Ostatecznego w literaturze polskiej. 12. Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich 13. Symbolizm i naturalizm w twórczości Stefana Żeromskiego - Wykaż żywotność tych kierunków, analizując wybrane dzieła 14. Dialog z tradycją literacką w obrazach i rzeźbach. Analiza wybranych dzieł 15. Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich. ... literaturze. Zanalizuj różne jego wersje w wybranych utworach 19. Motyw odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Różne sposoby jego ujęcia. 20. Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam 21. Wielkie kreacje romantycznych szaleńców. Przedstaw i oceń odwołując się do wybranej przez Ciebie literatury polskiej i obcej 22. Wojna jako apokalipsa. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady z literatury, malarstwa i filmu. 23. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 24. Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza. 25. Literackie portrety matek. Omów na przykładach z różnych epok 26. Wpływ języków obcych na współczesną polszczyznę. Omów na wybranych przykładach literackich 27. Przysłowia mądrością narodu. Omów ich funkcje językowe odwołując się do przysłów ludowych 28. Prowokacja, skandal, eksces w literaturze i sztuce współczesnej. Omów na wybranych przykładach dzieł 29. Świat wartości bohaterów ... wybranych przykładach. 32. Twórcza i destrukcyjna moc miłości w życiu człowieka 33. Życie jako labirynt, teatr, sen. Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze 34. Człowiek XX wieku w systemach ... na wybranych przykładach. Przyczyny i konsekwencje ludzkich dramatów 37. Polska literatura marynistyczna. Scharakteryzuj na wybranych przykładach 38. Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów literackich 39. Jak język prasy, radia i telewizji wpływa na język współczesnego człowieka 40. Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku 41. Motyw Tatr i sposoby jego prezentacji w wybranych utworach literackich i malarstwie. Omów na wybranych przykładach 42. Twój region w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego (zjawiska, grupy, postacie). Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór 44. Dekadentyzm, afirmacja i ironia w postawach ludzkich ukazane w dowolnych przykładach literackich 45. Omów język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. 46. Polacy w polskiej karykaturze literackiej. Przedstaw zagadnienie w świetle wybranych tekstów z różnych epok 47. Obraz młodego pokolenia w literaturze wybranych epok. Postawy obywatelskie młodego pokolenia. 48. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze - omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach 49. Dokonaj analizy porównawczej wybranego dzieła Szekspira z jego filmowymi i teatralnymi adaptacjami. 50. Zbrodnia i kara… Wina i...
  Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=7672  Designed by Finerdesign.com